Maliyyə Hesabatları

2016-cı il üzrə maliyyə hesabatları:

 


2017-ci il üzrə maliyyə hesabatları:

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun Maliyyə Hesabatları üzrə Müstəqil Auditorun Rəyi və Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun Maliyyə Hesabatları (ENG)2018-ci il üzrə maliyyə hesabatları:

Facebook Twitter