Xidmətlər

ADSL/XDSL (Genişzolaqlı İnternet)


Asymmetric Digital Subscriber Line - Asimmetrik Rəqəmli Abunəçi Xətti - sayəsində insanlar telefonla danışarkən İnternetə də eyni anda, həm də yüksək sürətlərlə bağlana bilir. Bunun üçün də tək bir xətt kifayətdir. Bir çox DSL (Digital Subscriber Line) mövcuddur, lakin bunlardan ən çox istifadə ediləni ADSLdir.(Asimmetrik DSL). Asimmetrik DSL deyilməsinin səbəbi məlumat ötürmə sürətlərinin dəyişik olmasıdır.

ADSL üstünlüklərindən biri xüsusi xəttlərə gərək olmamasıdır. POTS (Plain Old Telephone System) də deyilən mövcud mis telefon telləri üzərindən əlaqə qurulur.ADSL əslində xəttlərə verilən ad deyil modemlərə verilən addır.

Ethernet Portlar 10/100 Mbit.s


"Ethernet" latın dilindən tərcümədə efir (lat. aether) deməkdir. Lokal kompüter şəbəkələrinin paket texnologiyasıdır.

Ethernet lokal şəbəkələrinin əsas xarakteristikaları

  • 10 BASE 2 Nazik Koaksial (RG-58 om) kabel
  • 10 BASE 5 Qalın Koaksial (RG-11 om) kabel
  • 100 Base T Burulmuş cütlük UTP 5
  • 100 BASE F Optik kabel

VPLS, VLL xidmətləri
LAN, MAN, WAN şəbəkələr
Video Konfransların təşkili
Distant Təhsil
Data Mərkəzlərinin yaradılması
Təhlükəsizlik Kameralarının quraşdırılması
ATM və POS terminlların qoşulması(İP)
Mərkəzi Bankın Xırda Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemi (XÖHKS)vəKütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemi (KÖMIS)ödəniş sistemlərinə qoşulmа
İP TV
VoİP
Bilinq sistemi
Proqramlaşdırma