Tariflər

Elektron imza xidmətləri üçün tariflər

Əhali üçün (3 illik) - 18 AZN

Dövlət qurumları üçün (3 illik) - 80 AZN

Hüquqi  şəxslər üçün (3 illik) -72 AZN

Fiziki şəxslər üçün (3 illik) - 36 AZN

 

Qeyd: Qiymətlərə ƏDV daxildir